top of page

Workshop
Visuele verkenning en dialoog

We gaan rechtstreeks naar de kern van creatie. De integratie van creatieve visualisatie en holistisch denken als centrale elementen zorgt voor een diepgaande en holistische benadering van de problemen waarmee organisaties worden geconfronteerd.

Deze workshop moedigt een open en collaboratieve sfeer aan, waarin deelnemers worden begeleid om hun ideeën, inzichten en ambitie te delen in een begeleide dialoog. 

Het is een inspirerende benadering van organisatieontwikkeling en innovatie, die deelnemers effectieve resultaten oplevert en vitaliseert.

Voor teams of organisaties die op zoek zijn naar vernieuwing, groei en positieve ontwikkeling 

De workshop 'Visuele verkenning en dialoog' is geënt op een synergie tussen twee krachtige technieken; de kracht van het visualiseren en 'Waarderend Onderzoeken’ in dialoog.

 

Het Waarderend Onderzoek is een constructieve en inspirerende vorm voor organisatieontwikkeling. Visualisatie technieken stimuleren daarbij het holistisch denken wat een essentieel vermogen is om dieper begrip te ontwikkelen van complexe vraagstukken en onderlinge verbanden.

 ​

Het doel van de workshop is:

 • het ontwikkelen van inzichten in complexe vraagstukken

 • het stimuleren van duurzame verandering, 

 • het genereren van effectievere en toepasbare oplossingen voor de uitdagingen waarmee organisaties worden geconfronteerd 

 • het verbeteren van de algehele prestatie en het welzijn van de mensen in de organisatie

Waarderend Onderzoek en 
Visualiseren

Waarderend Onderzoek

Waarderend Onderzoek, ook wel Appreciative Inquiry genoemd, is een benadering binnen organisatieontwikkeling die zich richt op het identificeren en versterken van wat er al goed gaat. Het legt de nadruk op het verkennen van positieve ervaringen, succesverhalen en sterke punten, en gebruikt deze als basis voor het ontwikkelen van toekomstige doelen en acties. Waarderend Onderzoek streeft naar het creëren van een positieve en constructieve organisatiecultuur door middel van dialogen die zich richten op groei, mogelijkheden en het realiseren van potentieel. Lees meer.

Visualiseren - holistisch denken

Studies in de neurowetenschappen hebben aangetoond dat visualisatie technieken de rechterhersenhelft activeren en creatieve en holistische denkprocessen stimuleren. Dit is cruciaal voor het loskomen van conventionele denkkaders en het openstellen voor nieuwe perspectieven en mogelijkheden.

Deelnemers zijn daarmee in staat om diepgaandere inzichten te krijgen in de complexe vraagstukken en onderlinge verbondenheid tussen verschillende aspecten van een situatie te begrijpen en gebalanceerde oplossingen te genereren voor organisatieontwikkeling, probleemoplossing en innovatie.

Voor wie is deze workshop geschikt?

Bedrijfsleiders en managers: Leiders die streven naar het ontwikkelen van een positieve en inspirerende bedrijfscultuur, waarbij ze de sterke punten van hun team willen benutten en een visie voor de toekomst willen creëren.

Teams binnen organisaties: Teams die willen samenwerken aan het identificeren van gemeenschappelijke doelen, het ontwikkelen van effectieve strategieën en het versterken van onderlinge relaties.

Startups en ondernemers: Beginnende bedrijven die op zoek zijn naar innovatieve benaderingen om hun visie te definiëren, hun waarden te versterken en een solide basis te leggen voor groei en succes.

Human Resources en organisatieontwikkelingsteams: HR-professionals en OD-specialisten die zich richten op het bevorderen van betrokkenheid, het ontwikkelen van talent en het creëren van een inclusieve en stimulerende werkomgeving.

Onderwijsinstellingen en opleidingsorganisaties: Leraren, trainers en opleiders die op zoek zijn naar nieuwe methoden om deelnemers te betrekken, hun creativiteit te stimuleren en een positieve leer- of werkomgeving te bevorderen.

Hoe gaan we te werk

Ochtend: Visuele verkenning

Gedurende drie sessies wordt innerlijke wijsheid verkent. De deelnemers maken onder begeleiding individueel visualisaties, reflecterend op ervaringen uit heden, verleden en visies op de toekomst, om inzichten aan de oppervlakte te brengen. Het resultaat, een serie visualisaties, is de voedingsbodem voor de sessie in de middag. 

 

Middag: Dialoog

De visuele verkenning wordt in de middag opgevolgd door een dialoog gebaseerd op het Waarderend Onderzoek, die begeleid wordt door een dialoog expert.

De individuele creaties dienen als persoonlijk vertrekpunt. Het delen van ieders werkstuk bevordert een open en respectvolle uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Tijdens de dialoog worden alle observaties samengevoegd, wat resulteert in een rijk palet aan inzichten. Door gezamenlijk te reflecteren en ideeën uit te wisselen, worden nieuwe perspectieven ontdekt en gezamenlijk oplossingen besproken.

Gedurende de dialoog wordt gebruik gemaakt van 7 basisprincipes:

 1. gelijkwaardigheid

 2. onderzoeken

 3. aandachtig luisteren

 4. je uitspreken

 5. zijn met wat er is

 6. oordeel uitstellen

 7. vertragen en verstillen

Lees meer.

 

Deze dragen bij aan het vinden van een diepgaand begrip van de behoeften en uitdagingen binnen de organisatie, en biedt concrete input voor verdere verbeteringen en ontwikkelingen.

Setting

Het creëren van een rustgevende setting is hierbij essentieel, zodat de deelnemers zich volledig op hun gemak voelen en vrij zijn om eerlijk en authentiek te zijn. Bij voorkeur wordt hiervoor gebruik gemaakt van een natuurlijke omgeving, die kan helpen bij het bevorderen van ontspanning en reflectie.

Optioneel - meerdaagse workshop

Naar wens kan de workshop een vervolg krijgen. Bijvoorbeeld wanneer het resultaat intern gepresenteerd moet worden aan het bestuur en de dialoog kan voortduren.

Materiaal

Iedere deelnemer krijgt het benodigd materiaal om mee te werken, wat na de workshop meegenomen kan worden. 

Betaling

Betaling vooraf.

Intake

Telefonisch nemen we de opzet van de workshop, randvoorwaarden en verwachtingen door.

Tarief

Neem contact voor meer informatie over de kosten welke afhankelijk zijn van specifieke wensen en aantal deelnemers. 

Wie staan er klaar

De workshop wordt geleid door Frank. Hij wordt, afhankelijk van de groepsgrootte, bijgestaan door Olga en/of Paulien. Vanuit hun expertise zullen zij meer op de voorgrond treden in de laatste fase van de workshop, de dialoog begeleiding.  

Een gevoel scheppen van verbondenheid tussen deelnemers, authenticiteit waarborgen, geborgenheid bieden en creativiteit stimuleren is wat centraal staat bij de voorbereiding en tijdens het begeleiden van de workshop.

image_edited.jpg

Frank Verbrugge

Creatief leider

Met 14 jaar werkervaring bij Philips Design als creative director, heeft Frank rijke ervaring met dynamiek in en tussen (werk)groepen. 

Sinds 2022 is Frank zelfstandig kunstschilder en schildert o.a. portretten in opdracht, en is initiatiefnemer van Kunst Leiding.

Lees meer over Frank

2111-Olga-vierkant-300x300_edited.jpg

Olga Plokhooij

Dialoog begeleider

Sinds 2004 verspreid Olga dialoog in Nederland via onder andere de bewegingen Nederland in Dialoog, World=U en past Olga dialoog toe in haar advies vanuit Spirit of the Age

Lees meer over Olga

Paulien-mrt_edited.jpg

Paulien Assink

Dialoog begeleider

Paulien is sinds 2001 oprichter, creator en leider van diverse leiderschapsprogramma's (o.a. CALL, RAVEL en Young CALL) waarin leiders hun volledige potentieel kunnen ontwikkelen en duurzame leernetwerken kunnen vormen.

Lees meer over Paulien

1516201545100_edited.jpg

Raymond Witvoet

Dialoog begeleider

Ruim 10 jaar is Raymond zelfstandig ontwikkel partner van mensen, teams en organisaties en houd hij zich met name bezig met coaching (De Baak), training (Leerweg Dialoog) en advies. Hij begeleid het liefst reizen voor Wisdom Travellers, die toegespitst zijn op persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer over Raymond

bottom of page